Digital skyltning på publika platser

trafiksignaler

Tydlig information är kvalitet och skapar trygghet

En väl fungerande realtidsinformation är ryggraden för ett tryggt och okomplicerat resande i det moderna resandet i vår kollektivtrafik. Med Trimedia håller ni er dialog levande och aktuell med era kunder så de alltid är korrekt uppdaterade på nästa avgång, ev. trafikstörningar, andra förutsättningar m.m.  Trimedia skapar komgfort! 

Informera, informera och informera igen!

Som resenär är den viktigaste informationen vart du ska kliva på och när bussen/tåget/transportfordonet avgår och när du behöver vara på plats för att inte missa avgången. Med Trimedia ger ni era kunder alla förutsättningar till en komfortabel och förutsägbar resa. 

publika platser

Kom igång

Logga in i appen