Videomappsvy

Videomappsvy

You are here:
< Tillbaka

Genom att aktivera mappvisning har du möjlighet att enkelt organisera och hantera många videofiler. Sett från vänster till höger kan du se dina ”Mediamappar” till vänster, ”Videomappar” i mitten och ”Video åtgärder” / ”Mappåtgärder” till höger.

  1. Media mappar. I det här avsnittet kan alla skapade mappar ses.
  2. Mappvideor. Innehållet i varje vald mapp visas i det här avsnittet

Du har också möjlighet att söka efter en viss videofil med hjälp av sökverktyget

Videoåtgärder

1. Lägg till en videofil i en mapp.

 För att lägga till en videofil i en mapp klickar du på knappen "+ Lägg till video / Youtube / Powerpoint" som finns på höger sida av din skärm. I nästa steg begärs du:
  • Välj av ett urval av källtyper av videon som ska laddas upp
  • Namnge videon
  • Ange en valfri beskrivning

Klicka på ”Spara” så laddar du upp videon.

– När en Youtube-videolänk eller videoström ska laddas upp, kopiera och klistra in den giltiga youtube videoadressen eller videoströmmen och klicka på ”spara” för att ladda upp.

-I relation till till källtypen i ”Videouppladdning” finns det ett alternativ att ladda upp den exakta filen för uppspelning och inte den normaliserade versionen. Det här alternativet rekommenderas i allmänhet endast för avancerade användare eftersom uppspelningen av den ursprungliga videofilen kanske misslyckas. Aktivering av det här alternativet under uppladdning hämmar kodning, vilket minskar den tid som krävs för att videon ska vara tillgänglig, men hindrar även systemet från att skapa miniatyrbild för videon.

2. Lägga till flera video / Powerpoint-filer i en mapp.

 Om du vill lägga till flera Video / Powerpoint-filer samtidigt i en mapp klickar du på knappen ”Lägg till flera video / Powerpoint-filer”. Genom att hålla Ctrl-knappen intryckt, välj så många video / powerpoint-filer som du vill, så kommer de automatiskt att laddas upp.

3. Redigera en videofil i en mapp.

Du kan byta namn på en videofil, ändra dess beskrivning eller helt enkelt ersätta den med en annan videofil under samma namn. Genom att göra så kommer den specifika videon automatiskt att ersättas av den nya på alla spellistor eller show:er den redan har lagts till i.

4. Flytta valda videor från en mapp till en annan.

Med den här knappen kan du flytta en video till en annan mapp genom att klicka på videofilen, välj sedan ny målmapp och klicka på ”flytta”.

5.Radera en video / flera videor från en mapp.

Klicka på knappen ”Radera valda videor” efter att ha valt en videofil som ska raderas. Genom att radera en video från en mapp kommer den inte att finnas tillgänglig i portalen för framtida användning. Den kommer också automatiskt att tas bort frånnågon spellista eller en show som innehåller den. Du kan även ta bort flera videoklipp samtidigt. Klicka på de videor du vill ta bort och tryck på radera-knappen

 Mappåtgärder

1. Lägg till en ny mapp.

För att lägga till en ny mapp klickar du bara på den gröna åtgärdsknappen längst ner till höger på skärmen, namnger din mapp och klickar på ”ok”. Med den här funktionen kan du skapa en ny mapp i basmappen eller en undermapp i en befintlig mapp.

2.Byt namn på en mapp.

Om du vill byta namn på en mapp klickar du på den först och klickar sedan på ”Byt namn på aktuell mapp” -knappen, fyll i det nya namnet du vill ska visas och tryck på ”Ok”.

3.Flytta en mapp.

Klicka på ”Flytta mapp” -knappen för att flytta det valda objektet till basmappen (om inte redan där) eller till en annan mapp som en undermapp.

4. Radera vald mapp och dess innehåll.

För att radera en mapp eller undermapp tillsammans med innehållet klickar du på ”Ta bort aktuell mapp och innehåll” -knappen längst ner till höger på skärmen. Detta tar permanent bort både mappen och videor som ingår i mappen.

Tänk på: När du har ändrat ditt i ditt konto måste du trycka på ”skicka ändringar till dina skärmar”