Kontrollpanelen

Kontrollpanelen

You are here:
< Tillbaka

I kontrollpanelen har du möjlighet att se den övergripande statusen och se placeringen av dina monitorer. Den förser dig också med grundläggande instruktioner för att hjälpa dig.

3.1 Skärmstatus

  • Skärmar online. Detta visar hur många av dina skärmar som är online.
  • Tillåtet antal skärmar. Beroende på den TriMedia-plan du har  (det vill säga hur många skärmar du har rätt att hantera), visar denna antalet skärmar du har skapat i portalen.

  • Registrerade enheter. Denna visar hur många av dina skärmar som har ”parats ihop ” med sina spelare.

3.2 Skärmplacering

Här visas en översikt var dina skärmar är placerade på Google Maps.

3.4 Kom ihåg följande

Här visas en snabbguide till samma alternativ som i huvudmenyn (dvs lägga till en mediefil, skapa en spellista, skapa en show osv).