Videomappsvy

Genom att aktivera mappvisning har du möjlighet att enkelt organisera och hantera många videofiler. Sett från vänster till höger kan du se dina “Mediamappar” till vänster, “Videomappar” […]

Video

I videovyn kan du ladda upp och hantera ett brett utbud av videoformat. Videos som du laddar upp till Trimedia konverteras automatiskt till branschstandardformat (H.264 med AAC-ljud). […]