Kontrollpanelen

I kontrollpanelen har du möjlighet att se den övergripande statusen och se placeringen av dina monitorer. Den förser dig också med grundläggande instruktioner för att hjälpa dig. […]