Bildmappsvy

Bildmappsvy

You are here:
< Tillbaka

Genom att aktivera bildmappsvy uppe i högra hörnet har du möjlighet att enkelt organisera och hantera många bildfiler.

Sett från vänster till höger  kan du se dina ”Media mappar”  till vänster, ”Mappbilder” i mitten och ”Bildåtgärder” / ”Mappningsåtgärder” till höger.

  1. Media mappar. I det här avsnittet kan alla skapade mappar ses.
  2. Mappbilder. Innehållet i varje vald mapp visas i det här avsnittet.

Du har också möjlighet att söka efter en viss bildfil med hjälp av sökverktyget.

Bildåtgärder

1.Lägga till en bild i en mapp

För att lägga till en bild i en mapp klickar du på knappen ”+ Lägg till en ny bild” på höger sida av din skärm. Nästa steg är:

  • Namnge bilden
  • En valfri beskrivning av den
  • En ”välj” -knapp där du faktiskt väljer den bild du vill ha

Genom att klicka på ”Spara” laddas bilden upp i mappen.

2.Lägga till flera bilder i en mapp.

Om du vill lägga till flera bilder samtidigt i en mapp klickar du på knappen ”+ Lägg till flera bilder”. Genom att hålla Ctrl-knappen intryckt välj så många bilder som du vill och de kommer automatiskt att laddas upp.

3. Redigera en bild i en mapp.

Du kan byta namn på bilden, ändra dess beskrivning eller helt enkelt ersätta den med en annan bild med samma namn. Genom att göra så kommer den specifika bilden automatiskt att ersättas av den nya på någon de spellistor eller shows där den redan har lagts till.

4. Flytta valt objekt / bild från en mapp till en annan.

Med den här knappen kan du flytta en bild till en annan mapp genom att klicka på bilden, välj sedan ny målmapp och klicka på ”flytta”.

5.Radera en bild / flera bilder från en mapp.

Klicka på ”Ta bort bild” efter att ha valt en bild som ska raderas. Genom att radera en bild från en mapp kommer den inte att finnas tillgänglig i portalen för framtida användning. Den kommer också automatiskt att tas bort i alla spellistor eller show som innehåller den. Du kan även ta bort flera bilder samtidigt. Klicka på de bilder du vill ha och tryck på radera-knappen.

Mappval

1. Lägg till en ny mapp.

För att lägga till en ny mapp klickar du på ”Lägg till ny mapp här” -knappen, namnge din mapp och klicka på ”ok”. Med hjälp av den här funktionen kan du skapa en ny mapp i basmappen eller en undermapp i en befintlig mapp.

2. Ändra namn på en mapp

Om du vill byta namn på en mapp klickar du på den först och klickar sedan på ”Byt namn på akuell mapp” -knappen, fyll i det nya namnet och tryck sedan på ”Ok”.

 3.Flytta en mapp

Klicka på ”Flytta mapp” -knappen för att flytta den valda mappen till basmappen (om inte redan där) eller till en annan mapp som tex en undermapp.

4. Radera aktuell mapp och innehåll.

För att radera en mapp eller undermapp tillsammans med innehållet / bilderna klickar du på ”Ta bort aktuell mapp och innehåll” -knappen längst ner till höger på skärmen. Det tar permanent bort mappen och bilderna som ingår i mappen.

Tänk på: När du har ändrat ditt konto måste du skicka ändringar till skärmar.